Centrum aststy szkodowej
Centrum aststy szkodowej
Centrum aststy szkodowej
Centrum aststy szkodowej
centrala

pon-pt 9-16
71 778 96 79

centrum asysty
szkodowej sp. z o.o.

ul. Fabryczna 6
53-609 Wrocław

Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Ferens-Sosnowska,
Adres E-Mail: IOD@cas-auto.pl

Centrum Asysty Szkodowej sp. z o.o., ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000585186, REGON 362987550, NIP 8992777195, której kapitał zakładowy wynosi 5 000 zł (opłacony w całości).

Formularz Kontaktowy