Centrum aststy szkodowej
Centrum aststy szkodowej
Centrum aststy szkodowej
Centrum aststy szkodowej

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Asysty Szkodowej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 66, kod pocztowy 53 - 413 (dalej także: „Spółka”). Z powołanym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Spółki (z dopiskiem „IOD”) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: IOD@cas-auto.pl.

I. Cele i podstawy przetwarzania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach w oparciu o poniższe podstawy prawne:

 • w celach związanych z koniecznością realizacji zlecenia naprawy Państwa pojazdu w sieci serwisów współpracujących ze Spółką, z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie danych, jest niezbędne do wykonania tego zlecenia, w tym w szczególności poinformowania serwisu o konieczności dokonania naprawy konkretnego pojazdu (i nawiązania z Państwem w tym celu kontaktu),
 • w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) – na podstawie Państwa zgody, która może być odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem) lub prawnie uzasadnionych interesów Spółki,
 • w celach reklamacyjnych – w związku z koniecznością ustosunkowania się do treści Państwa potencjalnych reklamacji, o ile do takiej sytuacji dojdzie, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora danych, jakim jest możliwość dowiedzenia swoich racji,
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie przepisów prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz prawnie uzasadnionego interesu Administrator danych jakim jest możliwość obrony przed podnoszonymi zarzutami,
 • w celach kontaktowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jakim jest pozostawanie w stałej relacji z klientami w związku z korzystaniem przez klientów z usług dostarczanych przez Spółkę,
 • w wewnętrznych celach administracyjnych Spółki na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest prowadzenie rejestru korespondencji i zarządzanie zbiorem pism przychodzących i wychodzących ze Spółki.

II. Okres przechowywania danych. Państwa dane przechowywane będą do czasu upływu terminów wynikających z przepisów dotyczących konieczności przechowywania dokumentacji księgowo - podatkowej przez okresy wskazane w przepisach prawa, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – do czasu jej odwołania, zaś w sytuacji skorzystania przez Państwa z zasadnego prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki – do czasu wniesienia sprzeciwu.

III. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe, na podstawie Państwa zgody, będą przekazane do wybranego przez Państwa serwisu w celu dokonania naprawy pojazdu. Dodatkowo, Państwa podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, adres e – mail, numer telefonu) mogą zostać udostępnione na podstawie Państwa odrębnie wyrażonej zgody podmiotom powiązanym z Administratorem Danych, tj. Idea Getin Leasing, S.A., Idea Bank S.A., Tax Care S.A., Idea Money S.A., Automotive S.K.A., Idea Fleet S.A., Getin Fleet S.A., Getin Rent Sp. z o.o., Expert Ubezpieczenia Sp. z o.o., Expert Ubezpieczenia 1 Sp. z o.o., Europejski Dom Brokerski Sp. z o.o. w celach marketingowych. Dane mogą być także udostępniane partnerom biznesowym Spółki, z którymi Spółka współpracuje, jak np. podmioty dostarczające usługi informatyczne, czy archiwizacyjne. Podmioty takie jednak nie będą mogły wykorzystywać tych danych w swoich celach, a jedynie przetwarzać je w imieniu Spółki.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą. Mają Państwo – stosownie do sytuacji:

 1. prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
 3. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

V. Prawo do sprzeciwu. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki, np. marketing bezpośredni produktów i usług. Przysługuje Państwu ponadto prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie. Każdy złożony przez Państwa wniosek w takich sprawach zostanie przez Spółkę rozpatrzony, a o decyzji Spółki co do jego rozpatrzenia zostaną Państwo poinformowani.

VI. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, co oznacza, że nie wynika z przepisów prawa, jednak jest niezbędne do zaistnienia możliwości skorzystania z usług świadczonych przez Spółkę, tj. wyboru współpracującego ze Spółką serwisu celem dokonania naprawy Państwa pojazdu.